JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง มีดังนี้ (ทั้งนี้ ยังไม่ได้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัล ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งมีการแยกส่วนบริหารตามความเหมาะสม)

กลุ่มภาคเหนือ

กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มภาคกลาง

กลุ่มตะวันตก (พจนก.)

กลุ่มภาคตะวันออก

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มภาคใต้