JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย

22 07 62

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย หัวข้อ การใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและการเลือกแหล่งเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ  ให้แก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปประกอบการเรียน การค้นคว้าวิจัย และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการวิจัยที่มีคุณภาพ 

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tNGWxa8ig4nmfPiY7