JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Google Site”

10 08 62

 

         วันที่ 10 สิงหาคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายณัฐวุฒิ บุญสัย และ นายเจษฎากร แป้นสุวรรณ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Google Site” ให้กับ โครงการขับเคลื่อนความมั่นคงของอาชีพคนจนเมืองในบริบทของภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จากฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางออนไลน์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สินค้า บริการของชุมชน นำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณที่โครงการฯที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์เรื่องราวดีดีให้กับสังคมภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/HFPa323WCK2Sk3kCA