JA Mero - шаблон joomla Новости

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


lib bd

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ในช่วงแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ณ อาคาร 4 ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง และมีเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับเครือข่ายของ Uninet ด้วยความเร็ว 1 Mbps

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

wed 239 239 02