1. นักศึกษา
  2. จัดซื้อ-จัดจ้าง
การบันทึกวิดีโอใน Google Meet ( วันศุกร์, 03 เมษายน 2563 )
ข่าวดีบอกต่อ เน็ตฟรี จาก กสทช. ( วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563 )
แบบประเมิน ประจำปีการศึกษา 2561 ( วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ( วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 )
Google Classroom ง่ายนิดเดียว ( วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 )

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักวิทยบริการ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ผนวกหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ
ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเอกสารคำสอน เข้าด้วยกัน ดูเพิ่มเติม..

b03

เมนู