งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

ดาวโหลด : เอกสาร

แผนพัฒนานักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ปีการศึกษา 2563-2565

ดาวโหลด : เอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ปีการศึกษา 2564

ดาวโหลด : เอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ดาวโหลด : เอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564

ดาวโหลด : เอกสาร

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น