ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

Ajarn Gary Dawson

Subject Day Time Group Link

9901104
English for Communication
ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Monday 12.30 – 14.30 Group 5 : พฒ.631
Major : Community Developmen

Link : Google Classroom

Class Code : wbhrmxw

Link Meet : https://meet.google.com/vft-hrgo-qoq

Tuesday 13.30 – 15.30 Group 13 : ว.632
Major : Science
Group 14 : ว.631(วท.บ.) Major : Science

Link : Google Classroom

Class Code : m7glg5

Link Meet : https://meet.google.com/fpx-zhbu-jni

Tuesday 15.30 – 17.30 Group 11 : รปศ.633
Major : Public Administration

Link : Google Classroom

Class Code : yqbodwe

Link Meet : https://meet.google.com/oac-iwrs-scq

Wednesday 10.30 – 12.30 Group 9 : รปศ.631
Major : Public Administration

Link : Google Classroom

Class Code : zqqjner

Link Meet : https://meet.google.com/vnd-wiuk-dha

Thursday 12.30 – 14.30 Group 10 : รปศ.632
Major : Public Administration

Link : Google Classroom

Class Code : 4deajvz

Link Meet : https://meet.google.com/bhj-stam-fmd

Friday 08.30 – 10.30 Group 20 : ทสถ.631
Major : Architectural Technology

Link : Google Classroom

Class Code : jw6fo2y

Link Meet : https://meet.google.com/efm-cake-rte

Friday 13.30 – 15.30 Group 22 : ทอก.631
Major : Industrial Technology

Link : Google Classroom

Class Code : hi7iqcf

Link Meet : https://meet.google.com/saa-dqxj-boz

Ajarn Femmy Tengker

Subject Day Time Group Link

9901104
English for Communication
ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Monday 10.30 – 12.30 Group 8 : นวอ.631
Major : Innovations Design

Link : Google Classroom

Class Code : dmt5l37

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/cfh7vigl5c

Monday 13.30 – 15.30 Group 29 : นกย.631 วิชาเอก จกทท.
Major : Sustainable Agriculture Innovation
Group 30 : นกย.632 วิชาเอก ทภพ.
Major : Sustainable Agriculture Innovation
Group 31 : นกย.633 วิชาเอก ทปอ.
Major : Sustainable Agriculture Innovation

Link : Google Classroom

Class Code : 6ifutky

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/fgglihynbj

Monday 15.30 – 17.30 Group 24 : ทอ.631
Major : Food Technology

Link : Google Classroom

Class Code : crkxwib

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/cn7kne7aow

Wednesday 08.30 – 10.30 Group 18 : คก.632
Major : Home Economics

Link : Google Classroom

Class Code : zmjmjz2

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/a5ywgtzqt5

Wednesday 13.30 – 15.30 Group 17 : คก.631
Major : Home Economics

Link : Google Classroom

Class Code : xfmlipp

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/ab6p75bhpk

Thursday 12.30 – 14.30 Group 12 : คป.631
Major : Applied Mathematics

Link : Google Classroom

Class Code : qr5z5pk

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/d3gb5xm63l

Friday 10.30 – 12.30 Group 19 : วส.631
Major : Environmental Science

Link : Google Classroom

Class Code : 6rlgb7t

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/hxbpcmt7r2

Ajarn Katharine Mistretta

Subject Day Time Group Link

6305102

Listening and Speaking I

การฟังและการพูด 1
Monday 08.30 – 12.30

Group 1 : ทศศ.611
Major : Thai Language

Link : Google Classroom

Class Code : t7weqjs

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/cj4zhwno36

6335110

Listening and Speaking for
English Language Teachers

การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
Tuesday 08.30 – 12.30 Group 1 : อศ.631
Major : English Education Major

Link : Google Classroom

Class Code : qovfe4h

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/aqftbkd34l

6305301

English for Hotel Personnel

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
Thursday 13.30 – 16.30 Group 1 : จสส.611
Major : Chinese for Communication

Link : Google Classroom

Class Code : mnpvr67

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/ewkc3kfjgv

9901104

English for Communication

ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Friday 13.30 – 15.30 Group 46 : Chinese Students
Major : Visual Arts
Group 47 : Chinese Students
Major : Bachelor of Education

CLASS WILL BE HELD ON ZOOM (LINK TBD)

Ajarn Adam Graney

Subject Day Time Group Link

6305001

General English Conversation

สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Wednesday 13.30 – 17.30 Group 4 : ธรร.612
Major : Hotel Business Management

Link : Google Classroom

Class Code : 4vm3m76

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/a5vjp5seok?authuser=2&hs=179

6305001

General English Conversation

สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Thursday 08.30 – 12.30 Group 1 : ธรร.611
Major : Hotel Business Management

Link : Google Classroom

Class Code : ckgjtc2

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/d6yyjfhytx?authuser=2&hs=179

6305221

English for Tourism I

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

Thursday 13.30 – 17.30 Group 5 : จส.601 (4th year)
Major : Chinese for Communication

Link : Google Classroom

Class Code : xmu3vcj

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/ayzr7gvipk?authuser=2&hs=179

9901104

English for Communication

ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Friday 15.30 – 17.30 Group 46 : Chinese Students
Major : Visual Arts
Group 47 : Chinese Students
Major : Bachelor of Education

On Zoom, which we dont have yet.

Ajarn Simon Cote

Subject Day Time Group Link

9901104
English for Communication
ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Monday 08.30 – 10.30 Group 4 : จสส.632
Major : Chinese for Communication

Link : Google Classroom

Class Code : lewf6gv

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/awl23lnk4z

Monday 10.30 - 12.30 Group 6 : ทศศ.631
Major : Thai

Link : Google Classroom

Class Code : jhwpy7c

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/agoadswh5t

Tuesday 15.30 – 17.30 Group 3 : จสส.631
Major : Chinese for Communication

Link : Google Classroom

Class Code : yqbodwe

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/hm7q44w4gu

Thursday 12.30 – 14.30 Group 25 : ออบ.631
Major : English for Service Industries

Link : Google Classroom

Class Code : kneff5k

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/dm3yvyxydp

Thursday 14.30 – 16.30 Group 26 : ออบ.632
Major : English for Service Industries

Link : Google Classroom

Class Code : 2qvxquu

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/d3tqargyze

Friday 08.30 – 10.30 Group 27 : นต.631
Major : Laws

Link : Google Classroom

Class Code : ue6nop3

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/fumaw42k7u

Friday 10.30 – 12.30 Group 28 : นต.632
Major : Laws

Link : Google Classroom

Class Code : bdownek

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/csxncmpqjw

Ajarn Jason-Moore

Subject Day Time Group Link

9901104
English for Communication

Monday 08:30 – 10:30 Group 7 : 631
Major : Visual Arts

Link : Google Classroom

Class Code : ograhnw

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/amlo5jb3oh

Monday 10:30 – 12:30 Group 43 : 632
Major : Bachelor of Public Health

Link : Google Classroom

Class Code : pke2ec6

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/eocgvpktof

Monday 13:30 – 15:30 Group 1 : 631
Major : Performing Management
Group 2 : 631
Major : Information and Library Science

Link : Google Classroom

Class Code : 4c3gd7h

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/dxv6geqr5d


Link : Google Classroom

Class Code : 4c3gd7h

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/dxv6geqr5d

Wednesday 13:30 – 15:30 Group 21 : 631
Major: Bachelor of Public Health

Link : Google Classroom

Class Code : rlfvnpc

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/gvxcctffio

Friday 13:30 – 15:30 Group 15 : 631
Major : Digital Technology

Link : Google Classroom

Class Code : eladc73

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/bmskwlmonu

Friday 15:30 – 17:30 Group 16 : 632
Major : Digital Technology

Link : Google Classroom

Class Code : txpq7di

Link Meet : https://meet.google.com/lookup/h6fhb4mgib

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น