ติดต่อ


ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 1 : 076-523290

โทรศัพท์ 2 : 086-4702783 (IT)

โทรสาร : 076-523290

FacebooK : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Line ID : @191ZRMHV (ติดต่อสอบถามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30
  • ปิดทุกวันหยุดราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ฝ่ายงาน ANALOG VoIP
สำนักงานผู้อำนวยการ
สนง. ผู้อำนวยการ 7300 7352
ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7301 -
รอง ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 7353
ผู้ช่วย ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 7357
หอสมุด
งานบริการอินเทอร์เน็ต 7310 -
งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและค้นคว้า 7313 -
งานตรวจคนเข้า-ออก 7321 -
งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง - 7350
งานบริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ 7322 7351
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ - 7354
งานบริการสารสนเทศอันดามัน 7314 -
งานพัฒนาสื่อดิจิทัล 7311 -
งานบริการลานเรียนรู้และห้องโสตทัศนูปกรณ์ - 7359
ห้องประชุม ชั้น 5 - 7358
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 7345 -
งานดูแลและพัฒนาฐานข้อมูล - 7360
งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7340 7361
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 7324 7355
งานพัฒนาเว็บไซต์ - 7356
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 7395 7362
ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ 7344 -
ศูนย์ภาษา
สนง. ศูนย์ภาษา 1700 7363
ห้องพักอาจารย์ชาวต่างประเทศ - 7364

 

*** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564 ***

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น