คำถามที่พบบ่อย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

งานพัฒนาเว็บไซต์
: อาคารบรรณรักษ์ ราชนครินทร์ ชั้น 4 เบอร์โทรภายนอก 076-523094-7 ต่อ 7324 เบอร์โทรภายใน 7324

 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
: อาคารบรรณรักษ์ ราชนครินทร์ ชั้น 4 เบอร์โทรภายนอก 076-523094-7 ต่อ 7324 เบอร์โทรภายใน 7324
: อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
: ให้นักศึกษาติดต่อที่งานเบียน เนื่องจากหมดระยะเวลาที่กำหนดให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์
: เข้ามาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หลังจากวันที่ รายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ
:

แจ้ง Reset รหัสผ่าน โดยเตรียมข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อทำการตรวจสอบ ก่อน Reset รหัสผ่าน

ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7340,7345

:

- ติดต่อที่งานทะเบียน

- กรณีเร่งด่วนติดต่อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- โทรศัพท์ภายใน 7340,7345

: ทำบันทึกข้อความของเพิ่มผู้ดูแลถึงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุหลักสูตรที่ดูแล
: ติดต่อที่ฝ่ายหลักสูตรเพื่อทำการตรวจสอบค่ะ
: ทำบันทึกข้อความของเพิ่มผู้ดูแลถึงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุหน่วยงานที่ดูแล
: ติดต่อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ -โทรศัพท์ภายใน 7340,7345

 

งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
: อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

งานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
: อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง Computer Service

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น