สัปดาห์ 27/01/63


สัปดาห์ 27/01/63

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (27 มกราคม 2563) ขอแนะนำหนังสือ "รากเหง้า เผ่าพันธุ์ ในสยาม" "ดินแดนถิ่นขวานทองที่ตั้งอยู่ใจกลางภาคพื้นอุษาคเนย์ ซึ่งถูกเรียกขานว่า "สยาม" หรือประเทศไทย ตามอำนาจสถาปนา เคยเกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คนต่างรากเหง้า ต่างชาติพันธ์ และหลากหลายวิถีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ นับร้อยนับพันชาติพันธุ์ เผ่าพันธุ์ แม้ทุกวันนี้หลายเผ่าพันธุ์จะสูญเสียอัตลักษณ์ และแปรสภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนาจที่มาปกครอง หรือถูกกลืนหายไปกับสังคมเมืองเมื่อไม่กี่ชั่วอายุคนที่ผ่านมา แต่ก็มีหลายชาติพันธุ์ที่ยังคงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิมเอาไว้ได้ท่ามกลางวิถีโลกปัจจุบัน หากมีคนถามว่ามีชาติพันธุ์ หรือเผ่าพันธุ์ใดบ้าง ที่เคยมีวิถีชีวิตโลดแล่นในดินแดนสยามแห่งนี้ คำตอบคงจะมีไม่น้อยเลยทีเดียว บางชื่อเรียกไม่คุ้นหู บางชื่อหลายท่านอาจเคยได้ยินบ่อยครั้ง แต่จะมีกี่คนที่รับรู้และเข้าใจว่าชาติพันธุ์เหล่านี้มีวิถีชีวิตแบบไหน เชื่อและยึดมั่นในขนบประเพณีอย่างไร หนังสือเรื่อง "รากเหง้า เผ่าพันธุ์ ในสยาม" ซึ่งท่านผู้อ่านกำลังถืออยู่ในขณะนี้ "รศ.ดร.บุญยงค์ เกตุเทศ" ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเอกอุ ได้ทุ่มเทเวลานับปี ค้นคว้าจดหมายเหตุ บันทึกเอกสารเก่า วรรณกรรมมหากาพย์ พงศาวดารและตำนานพื้นถิ่น และเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อาจารย์บุญยงค์ ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตประเพณี และความเชื่อของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี ก่อนรังสรรค์เป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะพาท่านผู้อ่านไปย้อนกลับไปสู่ต้นธารของชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์ ที่เคยพำนักอาศัยในดินแดนสยาม กลับไปเยี่ยมเยือนวิถีประเพณีความเชื่อของชาติพันธุ์อื่น ๆ อีก อาทิ ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง เช่น พวกม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ/อาข่า ชาติพันธุ์บนเกาะและพื้นที่ทะเล เช่น ซาไก ชาวเล/มอเก็น และชาติพันธุ์บนพื้นที่ราบลุ่ม เช่น ผู้ไท ไทซ่งดำ ไทพวน และไทลื้อ

ดูทั้งหมด...

เมนู