สัปดาห์ 28/01/65


สัปดาห์ 28/01/65

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (28 มกราคม 2565) ขอแนะนำหนังสือ "อักษรจีนย่อ-เต็มเล่มเดียวจบ" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงอักษรจีนตัวย่อ ซึ่งใช้กันทั่วไปในประเทศจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย ควบคู่ไปกับอักษรจีนตัวเต็ม ที่ใช้กันทั่วไปในไต้หวันฮ่องกงและมาเก๊า โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่คือ 1. อักษรจีนตัวย่อที่ใช้เป็นอักษรข้างไม่ได้ และ 2. อักษรจีนตัวย่อที่ใช้เป็นอักษรข้างและอักษรข้างตัวย่อ โดยแต่ละหมวดจะเรียงลำดับตัวอักษรตามเสียงอ่านพินอิน (a-z) เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยอักษรจีนตัวย่อ วงเล็บด้วยอักษรจีนตัวเต็ม เสียงอ่านพินอินและเสียงอ่านภาษาไทย จำนวนขีด หมวดนำ ระดับของการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) ตัวบ่งชี้คำที่ใช้บ่อย คำที่ใช้บ่อยรอง และคำที่พบในหนังสืออ่านนอกเวลา พร้อมคำแปลและตัวอย่างคำประสมของอักษรจีนนั้น ๆ พอสังเขป นอกจากนี้ในหมวด 2 จะนำอักษรจีนตัวย่อและอักษรข้างตัวย่อ มาประกอบกับอักษรข้างอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการประกอบกันของตัวอักษรจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำอักษรจีนได้ง่ายขึ้นด้วย

ดูทั้งหมด...

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น