สัปดาห์ 07/06/65


สัปดาห์ 07/06/65

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (7 มิถุนายน 2565) ขอแนะนำหนังสือ "วัสดุวิศวกรรม : Engineering Materials" เล่มนี้ เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส.ทุกสาขา วิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาบังคับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น อะตอม โครงสร้างผลึก เฟสไดอะแกรม กลสมบัติและการทดสอบวัสดุ โลหะและอโลหะ การกัดกร่อน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานด้านวัสดุ และนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาวิชาต่อไป

เล่มอื่น ๆ เพิ่มเติม...

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น