สัปดาห์ 19/08/65


สัปดาห์ 19/08/65

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (19 สิงหาคม 2565) ขอแนะนำหนังสือ "ความหลากหลายทรัพยากรทางทะเล : อ่าวบ่อเมาและเกาะไข่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร" เล่มนี้ จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีระบบนิเวศหลากหลาย ทั้งระบบนิเวศปะการัง หญ้าทะเล ป๋าชายเลน หาดหิน หาดทราย ที่มีความสำคัญของประเทศไทย ชายฝั่งทะเลอำเภอปะทิว มีลักษณะที่มีความต่อเนื่องของระบบนิเวศที่ไม่สามารถพบได้ง่ายในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ กล่าวคือ มีระบบนิเวศป่าชายหาด หาดหิน หาดทราย ที่ต่อเนื่องกับแนวปะการังที่มีลักษณะเป็นแนวกำแพง (Barier reef) ขนานกับชายฝั่งทะเล ลักษณะดังกล่าวนั้นสามารถพบได้เฉพาะตามเกาะต่าง ๆ และบางพื้นที่ของประเทศไทย ไม่กี่แห่งเท่านั้น หนึ่งในพื้นที่นั้นคืออ่าวบ่อเมา จังหวัดชุมพร ด้วยความหลากหลายของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ ทำให้ทรัพยากรทางทะเลใน บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของนานาชนิดสัตว์น้ำ อีกทั้งป่าชายหาดและแนวปะการังยังช่วยปกป้องชายฝั่งจากคลื่นและลมจากทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะอีกด้วย

เล่มอื่น ๆ เพิ่มเติม...

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น