สัปดาห์ 14/09/65


สัปดาห์ 14/09/65

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (14 กันยายน 2565) ขอแนะนำหนังสือ "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์" เล่มนี้ ได้รวบรวม หลักการ ทฤษฎีประสบการณ์การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยสารมลพิษอินทรีย์ที่หลากหลาย โดยเนื้อหาประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ ส่วนแรกเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารมลพิษอินทรีย์ในดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงเกณฑ์การปนเปื้อนและค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ส่วนที่สองเป็นการประเมินพื้นที่ปนเปื้อน การแบ่งพื้นที่ปนเปื้อน การเก็บตัวอย่างสารมลพิษอินทรีย์ในดินและน้ำใต้ดิน และส่วนสุดท้ายเป็นเทคนิคและวิธีการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์ ซึ่งแบ่งเป็นการฟื้นฟูเชิงกล การฟื้นฟูทางกายภาพเคมี การฟื้นฟูทางเคมี การฟื้นฟูทางชีวภาพ และการฟื้นฟูด้วยพืช เนื้อหาภายในเล่มสามารถเป็นแนวทางให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม นำไปใช้ในการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์ได้อย่างเหมาะสม

เล่มอื่น ๆ เพิ่มเติม...

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น