สัปดาห์ 22/11/65


สัปดาห์ 22/11/65

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (22 พฤศจิกายน 2565) ขอแนะนำหนังสือ ""คัมภีร์เจ้าของธุรกิจ HBR Entrepreneur's Handbook" คู่มือเล่มนี้ คุณจะได้พบกับวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการสร้างธุรกิจ บทสรุปและคำอธิบาย ผลงานวิจัยและแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ จากผู้นำทางความคิดของ Harvard Business Review อย่างเช่น Marc Andreessen และ Reid Hoffman วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอยู่เสมอในการสร้างธุรกิจ เรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจชั้นนำอย่าง eBay และ Airbnb นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ วิธีการศึกษาและประเมินโอกาสความสำเร็จของตัวธุรกิจ การพิจารณาตัวแบบธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขัน การทดสอบสมมติฐานในหลาย ๆ ด้าน ก่อนการสร้างธุรกิจจริง การกำหนดรูปแบบการจัดตั้งบริษัทให้ถูกต้อง และเหมาะสม การจัดหาเงินทุนสำหรับการเติบโตของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา การจัดทำแผนธุรกิจ และการขยายธุรกิจ การพัฒนาภาวะผู้นำในการกำหนดทิศทางธุรกิจ สร้างวัฒนธรรมองค์กรและกำหนดกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ

เล่มอื่น ๆ เพิ่มเติม...

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น