สัปดาห์ 01/02/66


สัปดาห์ 01/02/66

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (1 กุมภาพันธ์ 2566) ขอแนะนำหนังสือ "การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกสาขาอาชีพใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษี ทำให้เสียภาษีได้ถูกต้อง และประหยัด สำหรับนักศึกษา หนังสือเล่มนี้จะให้รายละเอียดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกิจกรรมทบทวนความรู้ทุกบท เพื่อเสริมความเข้าใจ สามารุใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลให้กับตนเองและครอบครัว

เล่มอื่น ๆ เพิ่มเติม...

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น