หอสมุดขอแจ้งเปิดให้บริการเฉพาะการอ่าน

16 09 621

หอสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแจ้งในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เปิดให้บริการเฉพาะการอ่านเท่านั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เมนู