ขอแจ้งหอสมุดเปิดให้บริการเฉพาะการอ่าน

31 10 62

 

        หอสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแจ้งในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เปิดให้บริการเฉพาะการอ่านเท่านั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมมหาวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เมนู