สวท. ร่วมประชุมสัมมนา Big Data & Cloud Computing 2019

28 08 621

        เมื่อวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมประชุมสัมมนา Big Data & Cloud Computing 2019 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมชั้น 2 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/72o5iyQZ2Pef6S3HA

เมนู