หอสมุดขอปิดให้บริการลิฟท์โดยสาร

28 08 621

        หอสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดบริการลิฟท์โดยสารอาคารบรรณราชนครินทร์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการขัดข้องทางระบบจึงของดให้บริการเพื่อปรับปรุงแก้ไข ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เมนู