สพร.ปรับปรุงระบบ Cloud ส่งผลต่อเว็บมหาวิทยาลัย

07 11 62

 

      เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จะปรับปรุงระบบ Cloud ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป อาจจะส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

เมนู