สวท.ออกกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Book Mobile @ Library Service

06 11 623

 

        เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Book Mobile @ Library Service ณ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้เลือกสรรยืมหนังสือถึงที่ และกิจกรรมยังมีต่อเนื่องสับเปลี่ยนไปทุกคณะ ให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.30 – 15.00 น.

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KDh8W2RnNJPgCGh8A

เมนู