อบรมกระบวนการจัดทำสมุดทำมือ

21 11 623

 

        เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวปราณี ปุตสะ และ นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดทำสมุดทำมือ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาวัสดุและเทคนิคเพื่องานออกแบบร่วมสมัย ณ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tVZyiPqsnNySDW6y5

เมนู