วันสุดท้ายการยืมหนังสือของนักศึกษา กศ.บป.

22 11 62

 

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 วันสุดท้ายการยืมหนังสือของนักศึกษา กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียน 1/2562 และสามารถยืมได้ตามปกติเมื่อเปิดภาคเรียน 2/2562 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

เมนู