สวท.จัดอบรม หลักสูตร “สนทนาภาษาอังกฤษในออฟฟิศ”

03 12 62

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม หลักสูตร “สนทนาภาษาอังกฤษในออฟฟิศ” ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง LAB 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ที่ http://gg.gg/EngOffice หรือสมัครผ่าน QR Code เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล โทรศัพท์ 1700

เมนู