ขอปิดการใช้งานระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่าน webportal.pkru.ac.th

ขอปิดการใช้งานระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่าน webportal.pkru.ac.th

 

        แจ้งปิดการใช้งานระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่าน webportal.pkru.ac.th เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30-21.30 น. เนื่องจากปัจจุบันระบบงบประมาณมีปริมาณการใช้งานค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องทำการย้ายระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การทำงานของระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการเปิดระบบสารสนเทศตามปกติ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ภายใน 7324 ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู