สวท.เข้าร่วมการสวดพระอภิธรรมศพ

สวท.เข้าร่วมการสวดพระอภิธรรมศพ

25 02 631

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมการสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์วราภรณ์  วัจนะพันธ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ วัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

25 02 632

25 02 633

เมนู