หอสมุดแจ้งปิดบริการล่วงเวลา

หอสมุดแจ้งปิดบริการล่วงเวลา

 

          หอสมุดแจ้งปิดบริการล่วงเวลา (16.30 – 18.30 น.) ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม จนถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย

เมนู