สวท.จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

สวท.จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

 

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสำหรับใช้ในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชญ์ ชัชกุล และคุณชนมน พรรณทรัพย์ จากสถาบันภาษา สถาบัน Brain and Pride เป็นวิทยากรในการอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/iEPSbLFGWTrcfJ737

เมนู