สวท. เปิดให้บริการห้องสมุดศูนย์ภาษา

สวท. เปิดให้บริการห้องสมุดศูนย์ภาษา

 

         ห้องสมุดศูนย์ภาษาเปิดให้บริการแล้ว สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในห้องสมุดรวบรวมหนังสือทางด้านภาษาต่างๆ จำนวนมากกว่า 2,100 ชื่อเรื่อง สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมนู