แจ้งปิดให้บริการลานอินเตอร์เน็ต

แจ้งปิดให้บริการลานอินเตอร์เน็ต

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดให้บริการลานอินเตอร์เน็ต (ชั้น 1 หอสมุดเก่า) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ที่มุม Digital Corner ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ชั้น 1 หอสมุดใหม่) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู