ขอเชิญใช้บริการ BOOK DELIVERY BY PKRU LIBRARY

ขอเชิญใช้บริการ BOOK DELIVERY BY PKRU LIBRARY

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ใช้บริการ BOOK DELIVERY BY PKRU LIBRARY เป็นการให้บริการ ยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์ และบริการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านทาง opac.ac.th หรือ arit.pkru.ac.th จากนั้นส่งคำขอใช้บริการผ่านทาง E-Form เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและแจ้งกลับไปยังผู้ใช้บริการ และนัดหมายวันเวลาในการรับหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศ

          การให้บริการ BOOK DELIVERY BY PKRU LIBRARY จะเริ่มให้บริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศทุกวัน จันทร์, พุธ และศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID– 19 จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ระหว่างรอรับหนังสือขอความร่วมมือผู้ใช้บริการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เมนู