ขอเชิญใช้บริการ GRAB BOOK BY PKRU LIBRARY

ขอเชิญใช้บริการ GRAB BOOK BY PKRU LIBRARY

 

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ใช้บริการ GRAB BOOK BY PKRU LIBRARY เป็นการให้บริการ คืนหนังสือ วิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะคืนหนังสือในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 สามารถคืนหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ ได้ 3 ช่องทางดังนี้

  1. เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ณ อาคารหอสมุดเก่า (ได้ทุกวันทำการ)
  2. จัดส่งไปรษณีย์
  3. นัดรับหนังสือ ณ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์, พุธ และศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในการรับหนังสือขอความร่วมมือผู้ใช้บริการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เมนู