การสร้างและการซ่อนทีมหรือชั้นเรียน Microsoft Teams

การสร้างและการซ่อนทีมหรือชั้นเรียน Microsoft Teams

 

การสร้างและการซ่อนทีมหรือชั้นเรียน Microsoft Teams

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/SMtqSCY7smRJAis16

เมนู