ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์

 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หลักสูตร เทคนิคการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป วิทยากร ดร.นิพนธ์ บริเวธานันธ์ อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

หลักสูตร ออกแบบกระบวนการสอนออนไลน์ : เรื่องไม่ง่ายที่ทำได้ไม่ยาก เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปวิทยากร ผศ.น้ำผึ้ง นาสารีย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ สามารถรับฟังการอบรมออนไลน์ได้ที่  bit.ly/arit_traning  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนู