วิธีการสร้าง TeamCode โดย Owner ของทีม (สำหรับผู้สอน) Microsoft Teams

วิธีการสร้าง TeamCode โดย Owner ของทีม (สำหรับผู้สอน) Microsoft Teams

 

วิธีการสร้าง TeamCode โดย Owner ของทีม (สำหรับผู้สอน) Microsoft Teams

ขั้นตอนเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/YMmvFrEy8b3ebJud6

เมนู