สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

 

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ บริเวธานันธ์ อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดยเป็นการสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม Edpuzzle ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับ ในการสร้างสรรค์สื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีโอ ผ่านการผสมผสานคลิปวิดีและเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งทรัพยากรทางการเรียนรู้แบบเปิดที่หลากหลาย เช่น YouTube, Khan Academy, National Geographic, TED Talks ในการสร้างสื่อวิดีโอจาก Edpuzzle สามารถออกแบบเนื้อหา รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันทีโดยสามารถแทรกคำถาม หยุดวิดีโอเพื่อเพิ่มข้อความหรือเล่าเรื่องได้ ทำให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning

          ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 69 คน สามารถรับชมบันทึกการอบรมย้อนหลังได้ https://bit.ly/2XEtmrp และสามารถติดตามข่าวสารการอบรมออนไลน์ ได้ที่ bit.ly/arit_traning

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/fnMTDeq5FyVWVUkX7

เมนู