สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร ออกแบบกระบวนการสอนออนไลน์ เรื่องไม่ง่ายที่ทำได้ไม่ยาก

สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร ออกแบบกระบวนการสอนออนไลน์ เรื่องไม่ง่ายที่ทำได้ไม่ยาก

 

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร ออกแบบกระบวนการสอนออนไลน์ เรื่องไม่ง่ายที่ทำได้ไม่ยาก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเพชร นาสารีย์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบการสอน : การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (To combine any form of instructional technology with face-to-face instructor-led training ) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

          ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 108 คน สามารถรับชมบันทึกการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2XOI8Mo และสามารถติดตามข่าวสารการอบรมออนไลน์ได้ที่ bit.ly/arit_traning

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/QwyWLkeB3DQ53nYi9

เมนู