สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร English in Classroom

สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร English in Classroom

 

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร English in Classroom โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรภรณ์ เพิ่มแก้ว จากโรงเรียน Headstart International School โดยเป็นการสอนเทคนิคฟัง พูด อ่าน เขียน และเทคนิคการสร้างประโยคสำหรับใช้ในการสื่อสารกับนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

          ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 25 คน สามารถรับชมบันทึกการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/3druANw และสามารถติดตามข่าวสารการอบรมออนไลน์ได้ที่ bit.ly/arit_traning

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/EFkYndKSgvqPtWGc6

เมนู