สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการเรียน Grammar

สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการเรียน Grammar

 

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการเรียน Grammar ให้แก่บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผู้สนใจ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วริสา ราชกิจชอบ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยได้แนะนำเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนแกรมม่า  เทคนิคการใช้งานแกรมม่าให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 251 คน สามารถรับชมบันทึกการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2Y6epyL และสามารถติดตามข่าวสารการอบรมออนไลน์ได้ที่ bit.ly/arit_traning

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/n3BRtu8b71ofbboV9

เมนู