สวท. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Site และ Google Meet ในการสอนออนไลน์

สวท. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Site และ Google Meet ในการสอนออนไลน์

 

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติงานและการบริการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Site และ Google Meet ในการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ บุญสัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แนะนำการใช้ Google Site ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ และการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

          ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 55 คน ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์  และอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สามารถรับชมบันทึกการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/HkLbYgXi2wQ และสามารถติดตามข่าวสารการอบรมออนไลน์ได้ที่ bit.ly/arit_traning

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/rFayGbgBRK3mQwzJ6

เมนู