ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา เข้าใช้งานระบบ MIS

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา เข้าใช้งานระบบ MIS

 

         เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนระบุ link การเรียนการสอนออนไลน์ จาก Application ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าดู link ดังกล่าวจากระบบนี้ได้เช่นกัน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Mis.pkru.ac.th สามารถดูขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ MIS ได้ที่

สำหรับอาจารย์ : gg.gg/misforprofessors

สำหรับนักศึกษา : gg.gg/misforstudents

เมนู