สวท. จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัยให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2

สวท. จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัยให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2

 

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยนางสาวเยาวดี โชติกะ นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 32 คน ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอบรมหลักสูตรการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม หลักสูตรการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มต่างประเทศ  และหลักสูตรการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/My5safKzwbJh248b7

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น