สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการจัดเล่มรายงานยังไงให้จึ้งให้แก่นักศึกษา

สวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการจัดเล่มรายงานยังไงให้จึ้งให้แก่นักศึกษา

 

            เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการจัดเล่มรายงานยังไงให้จึ้ง ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเล่มรายงาน เทคนิคการจัดรูปเล่ม การแทรกรูปภาพในเล่มรายงาน และการเชื่อมโยงเอกสาร เป็นต้น  ได้รับเกียรติจากนางสาวสุนิษา เพชรจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ และนางสาววิไลวรรณ์ คีรีโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน

รูปเพิ่มเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/EaJDZZSa7cP7uG53A

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น