ช่องทางเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุด

ช่องทางเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุด

 

          ช่องทางเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุด เป็นบริการที่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือมีความจำเป็นต้องใช้งานเพื่อการเรียน การสอน และการวิจัย ซึ่งเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีให้บริการภายในหอสมุด ทางหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเท่านั้น

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น