คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศและโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศและโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศและโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา อาทิเช่น

          การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

          ระบบบริการค้นหาข้อมูลนักศึกษา

          ระบบ Web Portal

          ระบบบริการการศึกษา

          ระบบบริการ Microsoft o365

          ระบบบริการ E-mail

          การเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries ฯลฯ

 สามารถอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ https://anyflip.com/mhmtk/dsal/ หรือ https://bit.ly/3xGUJU0

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น