แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ

09 09 65

09 09 651

09 09 652

          แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr. Gary Dawson “To have another language is to possess a second soul.” อาจารย์ต่างประเทศ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และประจำที่ คลินิกบริการภาษา (Language Clinic Service) ทุกวันจันทร์ เวลา เวลา 10.30 -12.30 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น