แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

07 10 65

07 10 651

07 10 652

 

          แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr. Brandon Ayres “Learning takes a lifetime. Be patient but most importantly, be confident in yourself.” อาจารย์ต่างประเทศ สอนรายวิชา English Listening and Speaking Skills, English Reading and Writing Skills, English Critical Reading Skills และประจำที่คลินิกบริการภาษา (Language Clinic Service) เพื่อให้บริการด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 -14.00 น. ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายมัธยมศึกษา) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น