ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่าน ICDL 100 %

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่าน ICDL 100 %

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในนามศูนย์สอบมาตรฐาน ICDL มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามาตรฐานสากล ICDL หลักสูตร Application Essentials ได้ 100 % มีรายชื่อดังนี้

          นักศึกษาคณะครุศาสตร์

  1. นายเจษฎา ลิวากรณ์                  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  2. นางสาวปัทมพร คุณานนทกุล             สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. นางสาวเกตุสรา คงสง                        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  4. นายศราวุธ มีจันทร์                              สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. นายศิวัช วัฒนวิไลกุล                          สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. นายอรรถพงค์           บุญศรี               สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  3. นางสาวอักษรศิลป์ จินดาพันธ์            สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น