แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 10 651

19 10 652

19 10 653

 

Mr. Fedelis Tangwan Abam

“Always practice using English”

อาจารย์ต่างประเทศ สอนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเรือสำราญ, ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา,ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยว, ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมส่วนหลัง ให้บริการคลินิกบริการภาษา (Language Clinic Service) ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และประจำอยู่ที่ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น